logo
Wersja dla niedowidzących
  SPZZOZ w Wyszkowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane teleadresowe
minus Zarząd Zakładu
minus Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Schemat organizacyjny
minus Rada Społeczna
minus Kontakt
plus Praca
 ODDZIAŁY
minus Szpitalny Oddział Ratunkowy
minus Oddział Chirurgiczny Ogólny
minus Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
minus Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Oddział Ginekologiczno - Położniczy
minus Oddział Kardiologiczny
minus Oddział Neonatologiczny
minus Oddział Pediatryczny
minus Odcinek Jednodniowej Gastroenterologii
minus Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 PORADNIE SPECJALISTYCZNE
minus Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
minus Poradnia Chirurgii Ogólnej
minus Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
minus Poradnia Pulmonologiczna
minus Poradnia Diabetologiczna
minus Poradnia Kardiologiczna
minus Poradnia Neonatologiczna
minus Poradnia Neurologiczna
minus Poradnia Onkologiczna
minus Poradnia Otolaryngologiczna
minus Poradnia Reumatologiczna
minus Poradnia Rehabilitacyjna
minus Poradnia Gastroenterelogiczna
minus Poradnia Okulistyczna
minus Poradnia Leczenia Uzależnień
minus Poradnia Zdrowia Psychicznego
 PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
minus Pracownie Diagnostyczne
 DLA PACJENTA
minus Prawa pacjenta
minus Przyjęcie pacjenta do poradni specjalistycznej
minus Skierowanie
minus Przyjęcie do szpitala
minus Wypis pacjenta z oddziału
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nieudostępniona
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Zamówienia Publiczne
 CENNIKI
minus Cennik usług medycznych
minus Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej
minus Opłata za przechowywanie zwłok
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


 

Witamy w  Biuletynie Informacji Publicznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

 

   
 
corner   corner